SERVICES

Services

 

24/7 & back-up controle

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Real-time monitoring
 • Historische monitoring data

Op een server worden de volgende basis checks uitgevoerd:

 • Swap disk gebruik
 • Load van de server
 • Disk space gebruik
 • Connectiviteit naar de server
 • Gebruikers die inloggen op het systeem (enkel bij een Linux OS)
 • Beschikbaarheid van de SSH service (enkel bij een Linux OS)
 • Backup service
 • Aantal processen

TAF voorziet uitgebreide monitoring tools zodat servers en netwerk componenten 24/7 kunnen worden opgevolgd.

 

Dankzij de 24/7 monitoring worden de klanten en de ITAF engineers voorzien van de juiste tools om snel in te grijpen bij incidenten of problemen en kan er aan trendanalyse gedaan worden. De klant blijft eindverantwoordelijke voor de systemen die men gebruikt. ITAF kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor een bepaalde onderbreking of downtime.

Disaster recovery

 

 • ITAF voorziet een backup systeem voor het nemen van diverse backups: files, databases en server images
 • Indien de klant een bestaande backup oplossing heeft en wenst te behouden kan deze in beheer genomen worden door ITAF. Onderstaande punten kunnen dan wel verschillen in functie van de mogelijkheden van de applicatie en de wensen van de klant

Dagelijkse backup controle

 • Op elke werkdag wordt gecontroleerd of de backup job werd uitgevoerd
 • In geval van een verstoring zal er een evaluatie plaatsvinden en onderscheid gemaakt worden tussen een grote verstoring en kleine verstoring:
  • Wanneer het een kleine verstoring betreft of de verstoring deed zich nog maar zelden voor dan zal er geen specifieke actie ondernomen worden. De volgende backup zal dan garant staan voor een goede backup
  • Wanneer zich een grote verstoring voordoet of wanneer de verstoring zich reeds enkele malen heeft herhaald zal een nieuwe backup ingeregeld worden
 • Op maandag worden eveneens de backup jobs van het weekend gecontroleerd
 • Dankzij deze dagelijkse controle wordt de kans op foutieve backups of het niet hebben van backups drastisch verminderd

Frans van Ryhovelaan 325, 9000 Gent, Belgium

Excelsiorlaan 15, 1930 Zaventem, Belgium

Meensesteenweg 699, 8800 Roeselare, Belgium

Wilselsesteenweg 257, 3010 Leuven, Belgium

Haïfastraat 6, 2030 Antwerpen, Belgium

Durmitorska 1, Beograd, Serbia

Jovana Subotića 1, Novi Sad, Serbia

Melkerijstraat 1, 2340 Turnhout (Beerse)